21 sierpnia 2015

Pawilon Archeologiczny - Wiślica (woj. świętokrzyskie, pow. buski, gm. Wiślica)

(Plac Solny)

W pobliżu kolegiaty, w latach 1959-62, odkryto pozostałości niewielkiego kościółka. Powstał on zapewne w XI w. Nosił on wezwanie św. Mikołaja. Kościół był jednonawowy z półokrągłą absydą. W 2. poł. XI w. dobudowano do niego kaplicę grobową, gdzie odkryto cztery pochówki - kobiet, co było zaskoczeniem. W średniowieczu nie praktykowano grzebania kobiet w kościołach, więc osoby te musiały być znaczące.
Obok kościoła znajduje się domniemana misa chrzcielna z 880 r. Jej wytłumaczenie można znaleźć w Legendzie panońskiej, w której podkreśla się pogański książę został wzięty do niewoli  przez władce wielkomorawskiego Świętopełka i siłą ochrzczony.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Będziemy wdzięczni za Twój komentarz. Pamiętaj, że każdą myśl możesz wyrazić w sposób kulturalny, jeśli tylko tego zechcesz.