14 lutego 2018

Wieża ciśnień - Kraków (Prokocim-Bieżanów) (woj. małopolskie, pow. Kraków, gm. Kraków)

(ul. Górników 27)

z 1894 r., zbudowana w stylu eklektycznym. Została poddana renowacji w 2003 r.
Zespół pałacowo-parkowy im. Anny i Erazma Jerzmanowskich - Kraków (Prokocim-Bieżanów) (woj. małopolskie, pow. Kraków, gm. Kraków)

(ul. Górników 27)

 W latach 1777-83 Eliasz Wodzicki wzniósł murowany dwór, który ok. 1821 r. został przebudowany w klasycystyczny pałac. W 1891 r. kupił go Józef Grodzicki i przebudował. W 1895 r. majątek przeszedł w ręce Erazma Jerzmanowskiego, a w 1910 r. augustianów. Zakon w 1950 r. został rozwiązany i dopiero w 1983 r. powrócił w ich posiadanie.
Pałac zachowany jest w formie nadanej końcem XIX w. Jest budowlą piętrową, murowaną, z ośmiobocznym ryzalitem narożnym nakrytym kopułą.

Pałac otacza park założony w XVIII i XIX w. Wiele z nich jest pomnikami przyrody.
Kaplica pw. św. Mikołaja z Tolentino - Kraków (Prokocim-Bieżanów) (woj. małopolskie, pow. Kraków, gm. Kraków)

(ul. Górników 27)

wybudowany na przełomie XIX i XX w. jako stajnia dla koni bryczkowych przy pałacu Anny i Erazma Jerzmanowskich.
Po zakupie budynku przez augustianów rozpoczęli przygotowania do wykorzystania go w celach sakralnych. W 1911 r. została poświęcona. Otrzymała wezwanie Najświętszej Maryi Panny. Po rozwiązaniu zakonu, kaplicę przekazano do dyspozycji parafii Matki Bożej Dobrej Rady. Służyła do nauczania religii i odprawiania mszy.
W 1989 r. augustianie odzyskali, a w 2002 r. poświęcono ją pod nowym wezwaniem.

Kościół pw. Narodzenia NMP - Łapczyca (woj. małopolskie, pow. bocheński, gm. Bochnia)

(Trakt Królewski)

ufundowany w 1340 r. przez króla Kazimierza Wielkiego jako akt pokutny za swój związek z Esterką.
Położony jest na wzgórzu o wysokości 298 m n.p.m.
Pierwotnie kościół był budowlą dwunawową z gwiaździstym sklepieniem, podparty dwoma filarami. Jego mury wzniesiono z ciosu kamiennego.
W wejściach znajdują się ostrołukowe portale kamienne z XV w.
Cennym zabytkiem jest też ostrołukowa tęcza, a nad nią późnogotycki krucyfiks oraz średniowieczne okucia drzwi. Ołtarz główny wykonano w 1902 r. Boczne ołtarze pochodzą z XVII i XVIII w.
Kościół otoczony jest starymi lipami - obecnie uznanymi jako pomniki przyrody.
Przy kościele usytuowana jest wolnostojąca drewniana dzwonnica z XVII w. Wewnątrz zawieszony jest XIV-wieczny dzwon.

Od 1849 r., 16 lipca - w święto Matki Bożej Szkaplerznej, pielgrzymują mieszkańcy Bochni na pamiątkę cudownego ocalenia miasta od epidemii cholery.

Źródło:
* tablica informacyjna.


13 lutego 2018

Kościół pw. św. Anny - Łapczyca (woj. małopolskie, pow. bocheński, gm. Bochnia)

(Łapczyca 74)

zbudowano w 1933 r. w stylu neogotyckim. W ołtarzu znajduje się obraz św. Anny z VII w. Na belce tęczowej umieszczono krucyfiks z XVIII w.Zamek - Nowy Wiśnicz (woj. małopolskie, pow. bocheński, gm. Nowy Wiśnicz)

(ul. Zamkowa 32)

został zbudowany na początku XV w. na miejscu wcześniejszego grodu. Kiedy ród Lubomirskich został właścicielami pozwoliło to na rozbudowę skromnej strażnicy w okazały zamek. W latach 1615-21 przekształcono go w potężną twierdzę z fortyfikacjami bastionowymi, a w pobliżu wybudowano klasztor obronny.
Następnymi właścicielami byli Potoccy, jednak opustoszał po pożarze w 1831 r. Zamek kolejno przechodził w ręce Zamoyskich, Straszewskich i Lubomirskich.

Cztery baszty opinające naroża
zamku to trzy wzniesione jeszcze w gotyckim etapie przebudowy, czwarta - zwana basztą Bony w okresie renesansu.
Na uwagę zasługuje arkadowy dziedziniec wewnętrzny, nakryta kopuła kaplica ozdobiona iluzjonistyczną polichromią oraz boczna kaplica z interesującą akustyką (osoba, siedząca po drugiej stronie kaplicy słyszy, co mówi osoba spowiadająca się).

Początkiem XX w. przeprowadzono pierwsze prace zabezpieczające, które wznowiono w 1949 r.
Obecnie zamek jest siedzibą muzeum.

W okresie zimowym można zwiedzić główny budynek. W okresie letnim dodatkowo: basztę, kaplicę, podziemia. Zachowały się również fortyfikacje bastionowe oraz brama wjazdowa z kartuszem Lubomirskich.