18 sierpnia 2017

Kościół pw. św. Mikołaja - Liszki (woj. małopolskie, pow. krakowski, gm. Liszki)

(Liszki 11)

Parafia została erygowana w 1254 r. Według przekazu Jana Długosza istniał wówczas drewniany kościół pod tym samym wezwaniem. W XVI w. został wybudowany kościół murowany.
Obecny wybudowano w stylu neoromańskim w 1873 r., a konsekrowany w 1888 r. Świątynia jest trójnawowa ze strzelistą wieżą (pełniącą także funkcję dzwonnicy) z trzema zegarami - mający 52 m wysokości wraz z krzyżem.
W ołtarzu główny umieszczono XVII-wieczny obraz Matki Boskiej Lisieckiej w srebrnej sukience. W ołtarzach bocznych znajdują się obrazy z XVIII w.
Obecne organy zbudowano w 1936 r. i poświęcone przez bpa Stanisława Rosponda. W latach następnych zostały rozbudowane.

O kościele w Liszkach pisaliśmy 6 lipca 2016 r. Niestety wtedy był zamknięty. Tym razem zostaliśmy oprowadzeni przez pana organistę Pawła Mastka, który przybliżył historię miejsca.
Dziękujemy!Małopolska Osobowość Turystyki

W dzisiejszej Gazecie Krakowskiej, w dodatku Kocham Kraków przedstawiono aktualnych liderów - w tym nas..

15 sierpnia 2017

Cracovia Sacra 2017 - Kraków (Grzegórzki) (woj. małopolskie, pow. Kraków, gm. Kraków)

(ul. Mikołaja Kopernika 26)

W ramach Cracovia Sacra 2017 (14-15 sierpnia) w Bazylice Najświętszego Serca Pana Jezusa odbył się koncert organowy Skarby Krakowskich Klasztorów - Mistrzowski koncert organowy w wykonaniu Jeana-Christopha Geisera, organisty katedry w Lozannie.
W programie były arcydzieła europejskiej muzyki organowej takich kompozytorów jak: Jan Sebastian Bach, Guy Ropartz, Louis James Alfred Lefebure -Wely oraz Louis Vierne.

Bazylika Najświętszego Serca Pana Jezusa - Kraków (Grzegórzki) (woj. małopolskie, pow. Kraków, gm. Kraków)

(ul. Mikołaja Kopernika 26)

Powstała staraniem jezuitów w latach 1909-12 wg projektu Franciszka Mączyńskiego w stylu wczesnego modernizmu. Konsekracji świątyni dokonał bp Anatol Nowak w 1921 r. Świątynia ma wymiary: 52 x 19 m, z 68-metrową wieżą).

Wejście od ulicy zdobią rzeźby Xawerego Dunikowskiego. Fryz nad ołtarzem głównym, obrazujący symbolicznie hołd Narodu Polskiego Sercu Bożemu, projektował Piotr Stachiewicz, a wykonał zakład Angelo Gianese z Wenecji.
Pozostałe mozaiki projektował Leonard Stroynowski, a wykonał brat Wojciech Pieczonka SJ.
Polichromie sklepień zawdzięcza się Janowi Bukowskiemu. Autorem sceny ukrzyżowania na tęczy jest Jan Raszka. Ołtarze boczne są dziełem Karola Hukana (ołtarz św. Stanisława Kostki, ołtarz MB Anielskiej, ołtarz św. Ignacego Loyoli, ołtarz św. Andrzeja Boboli, ołtarz św. Józefa, ołtarz św. Alfonsa Rodrigeza, kaplica Ducha Świętego).
Ściany pokrył stiukami brat W. Pieczonka. Konfesjonały sporządził brat Antoni Krok SJ, a ławki i ambonę rzeźbił Ignacy Sikora. Organy firmy Rieger pochodzą z 1928 r., mają 50 głosów.

Papież Jan XXIII nadał kościołowi tytuł Bazyliki Mniejszej w 1960 r. W tym samym roku w prawej nawie urządzono Kaplicę Całodziennej Adoracji Najświętszego Sakramentu, którą zaprojektowali: Ludosław Dormus, Wojciech Pietraszewski i Jerzy Świecimski.

W 1994 r. przy filarze z prawej strony umieszczono relikwie bł. Jana Beyzyma SJ. Kompozycja rzeźbiarska jest dziełem Czesława Dźwigaja. W 2008 r. przy filarze z lewej strony umieszczono sarkofag Służebnicy Bożej Rozalii Celakówny.

W 1969 r. w przedsionku bazyliki umieszczono tablicę Jezuici polscy - ofiarom terroru hitlerowskiego 1939-1945.
W 1969 r. została poświęcona Kaplica Akademicka w podziemiach bazyliki.
W latach 1978-89 na miejsce witraży zniszczonych w czasie wojny wstawiono nowe wg projektu Jerzego Skąpskiego.

Przed bazyliką znajdują się dwie tablice: Pamięci ofiar stanu wojennego (1981) oraz z okazji 25-lecia powstania Solidarności.