10 marca 2018

Fontanna - Koniecpol (woj. śląskie, pow. częstochowski, gm. Koniecpol)

(Rynek)Pomnik Bohaterom Koniecpola, którzy walczyli i ginęli za wolną Polskę - Koniecpol (woj. śląskie, pow. częstochowski, gm. Koniecpol)

(Rynek)


odsłonięty w 2003 r. w 560-tą rocznicę nadania praw miejskich Koniecpolowi.


Kościół pw. Świętej Trójcy - Koniecpol (woj. śląskie, pow. częstochowski, gm. Koniecpol)

(ul. Kościelna 1)

powstał w latach 1634-38 według projektu architekta Macieja Trapoli.
Wyposażenie kościoła jest bogate. W ołtarzu głównym znajduje się obraz odwołujący się do wezwania, czyli Adoracja Trójcy Świętej.
Na uwagę zasługuje także:
- 6 ołtarzy bocznych i 2 przy kolumnach,
- tabernakulum w stylu rokokowym,
- obrazy (m.in. Ukrzyżowanie z XVII w.),
- ambona - barokowa z XVII w. z rzeźbami czterech Ojców Kościoła,
- chrzcielnica - barokowa z XVII w.,
- chór muzyczny z organami
- konfesjonały
- ławki z lat 1771-78,
- portret konny Hetmana Stanisława Koniecpolskiego,
- nagrobek Stanisława Koniecpolskiego.

Teren kościoła ogrodzony jest murem z bramą główną z XVII w. W murze widocznych jest szesnaście otworów na armatki.
Również z XVII w. pochodzą: wieża zegarowa oraz dzwonnica z czterema dzwonami o imionach: Wojciech, Stanisław, Józef i Franciszek.Kościół pw. św. Marcina - Lelów (woj. śląskie, pow. częstochowski, gm. Lelów)

(ul. Klasztorna 8)

ufundowany w latach 1340-1365. Po kolejnych pożarach, w 1840 r. rozpoczyna się odbudowa kościoła.
W 1831 r. zostaje przeniesiony z klasztoru obraz Matki Bożej Pocieszenia. Wcześniej zabijając lelowian, którzy nie chcieli tego wykonać (m.in. Ignacego Trendy, obecnie Sługo Bożego). W 1939 r. okupanci podpalili kościół wraz z obrazem i krucyfiksem z XVIII w.
Rzeźba Ukrzyżowanego ocalała i obecnie znajduje się w prezbiterium. Kościół został odbudowany po II wojnie światowej. W 1848 r. został namalowany nowy obraz Matki Bożej Pocieszenia, a jego koronacja nastąpiła w 1949 r.


W kolejnym roku sprowadzono 12-głosowe organy. W latach 1981-1996 wyposażono kościół w ołtarz soborowy, drewnianą chrzcielnicę, ławki, konfesjonały i boczne ołtarze.

Ruiny zamku Bąkowiec - Morsko (woj. śląskie, pow. zawierciański, gm. Włodowice)

(ul. Zamkowa 70)

został wzniesiony na przełomie XV i XVI w. przez rodzinę Włodków, którzy na początku XVI w. przejęli Morsko od zakonu kanoników laterańskich. Budowla została założona na planie wydłużonego wieloboku o powierzchni ok. 5000 m2 i składała się z elementów mieszkalnych i obronnych.
Od strony zachodniej znajdowało się przedzamcze o powierzchni ok. 8000 m2. Przedzamcze otoczone było wałami łączącymi skałki.

Po rodzinie Włodków wieś przeszła w posiadanie Zborowskich. Kolejnymi właścicielami byli Brzescy i Giebułtowscy. W XVII w. zamek został opuszczony.

Z legend o Bąkowcu:
1. Zamek został zbudowany przez bogatego pana, który przechowywał tutaj swoje ogromne skarby. Pan tez ze swoją drużyną wyruszył na wyprawę wojenną, z której nie powrócił już nigdy do swoich włości. Bogactwo po nim podobno do dziś spoczywa gdzieś na terenie zamku...
2. Pan Morska miał córkę niezwykłej urody, w której zakochał się ubogi młodzieniec. Ojciec odrzucił zaloty ubogiego młodzieńca, po czym zły uwięził córkę w lochu i tam zamorzył ją głodem. Rozżalony kochanek postanowił pomścić śmierć ukochanej. Młodzieniec zwołał oddanych sobie ludzi w pobliże skały zwanej Okiennikiem, po czym, po okolicy siał postrach i śmierć. Widząc co się dzieje na ziemi, siły niebieskie rozpętały ogromną burzę, która zmiotła zamek z powierzchni ziemi. Młodzieniec zobaczywszy, że zemsta wymknęła mu się z rąk popełnił samobójstwo, żeby połączyć się z ukochaną. I tak od tego czasu podobno w czasie burzy, w ruinach dawnego zamku pojawia się olbrzymia, straszna postać podobna do poczwary, która pełznie po resztkach muru...

Źródło:
* Guerqin B.: Zamki w Polsce
* tablica informacyjna

Kościół pw. Trójcy Przenajświętszej; Sanktuarium NMP Skarżyckiej - Zawiercie (Skarżyce) (woj. śląskie, pow. zawierciański, gm. Zawiercie)


(ul. Skarżycka 11)

kościół jest orientowany, wczesnobarokowy. Został ufundowany przez Wojciecha Giebułtowskiego. Do istniejącej wieży dobudowano z jurajskiego kamienia kościół z trzema okrągłymi kaplicami dla uczczenia Trójcy Przenajświętszej.
W kościele znajdują się zabytkowe: ołtarz główny, ołtarze boczne w stylu klasycystycznym, ołtarze  kaplicach późnorenesansowe, tabernakulum późnobarokowe, chrzcielnica i ambona barokowe.
W ołtarzu głównym umieszczony jest obraz z pocz. XVII w. przedstawiający Trójcę Przenajświętszą.
 W bocznych ołtarzach: obraz NMP Skarżyckiej (z 1604 r.), i św. Floriana (XVIII w.).
W ołtarzach w kaplicach obraz
Bożego Narodzenia i św. Jana Chrzciciela z pocz. XVII w.
Przy kościele znajduje się tzw. Ogrójec - kaplica grobowa.

Źródło:
* tablica informacyjna