04 stycznia 2018

Pomnik Gladiatora - Krzeszowice (woj. małopolskie, pow. krakowski, gm. Krzeszowice)

(ul. Rynek)

to rzymski wojownik, który z cokołu pozdrawia cesarza. W ręku trzyma trójząb, a za pasem ma miecz. Jest to kopia posągu, który stał przy pałacowych schodach, a ufundowany został przez Potockich w 2. poł. XIX w.
Gladiator został skradziony w latach 90-tych XX w. W 2012 r. na rynku ustawiono kopię.


Dawny hotel łazienkowy - Krzeszowice (woj. małopolskie, pow. krakowski, gm. Krzeszowice)

(ul. Ogrodowa 3)

nazywany także uzdrowiskowym domem gościnnym. To klasycystyczny budynek wzniesiony w 1876 r. z fundacji Zofii Branickich Potockiej. Wchodzi w skład zabytkowego zespołu parkowo-zdrojowego. Stylem nawiązuje do sąsiednich łazienek "Zofia". Znajdowały się w nim pokoje i mieszkania dla kuracjuszy. Na przełomie XIX i XX w. został przebudowany.
Od 1945 r. budynek jest siedzibą Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki. NA fasadzie została wmurowana pamiątkowa tablica poświęcona fundatorce oraz dr. Wincentemu Dankowi (założycielowi liceum).

Źródło:
* tablica informacyjna
Grób Nieznanego Żołnierza - Krzeszowice (woj. małopolskie, pow. krakowski, gm. Krzeszowice)

(ul. Spacerowa)

to duży głaz ustawiony w 1925 r. Został zlikwidowany podczas okupacji niemieckiej. Po 1945 r. odtworzono pomnik.


Krzyż - Krzeszowice (woj. małopolskie, pow. krakowski, gm. Krzeszowice)

(ul. Spacerowa)

znajduje się w dawnym Parku Zdrojowym, pochodzi z 1851 r. Jest to kamienny krzyż z płaskorzeźbą głowy Chrystusa.
Napis wyryty na nim głosi:
O wy wszyscy / którzy idziecie przez drogę / obaczcie a przypatrzcie się / iezeli iest boleść / jako boleść moja / Pamiątka jubileuszu ćwierćwiekowego / z roku MDCCCLI.

Według tradycji w tymi miejscu żegnany był Adam Potocki, który został aresztowany 25 września 1851 r. przez władze austriackie za udział w Wiośnie Ludów.
Pałac Vauxhall - Krzeszowice (woj. małopolskie, pow. krakowski, gm. Krzeszowice)

(ul. Wałkowskiego 1)

wybudowany w latach 1783-86 na polecenie księżnej Izabeli Lubomirskiej.
Na zewnątrz zachowała się prawie niezmieniona postać klasycystyczna.
Pierwotnie po środku każdej kondygnacji znajdowała się duża sala zabaw i koncertów, a po obu stronach pokoje bilardowe i bufetowe. Budynek pełnił funkcję domu rekreacyjnego dla kuracjuszy nowo założonego uzdrowiska. Wnętrze było bogato zdobione sztukateriami oraz portretami przedstawiającymi królów i hetmanów polskich, członków rodziny Lubomirskich, Tęczyńskich i innych. Około połowy XIX w. utracił swoją rolę. Po koniec XIX w. budynek zaadaptowano na potrzeby administracji dóbr Potockich.
Do lat 90. XX w. mieściła się w nim filia szkoły podstawowej, następnie Powiatowy Urząd Pracy, a obecnie jest siedzibą Centrum Kultury i Sportu oraz galeria wystawiennicza.


Kaplica pw. św. Stanisława - Krzeszowice (woj. małopolskie, pow. krakowski, gm. Krzeszowice)

(ul. Nowa Wieś 8)

wybudowana ok. 1875 r. wg projektu jej właściciela Tomasza Dudka. Mury ozdobione są gotyckimi i barokowymi detalami architektonicznymi oraz tablicą pamiątkową. Tworzy to lapidarium. W latach 1918-39 dobudowano babiniec. W 1971 r. zostało wykonane wnętrze kaplicy wg projektu J. Zgrzebnickiej.
Od 1908 r. właścicielem jest Zgromadzenie Księży Misjonarzy

Nowy Pałac Potockich - Krzeszowice (woj. małopolskie, pow. krakowski, gm. Krzeszowice)

(ul. Ogrodowa)

to dwupiętrowy dwór na rzucie prostokąta, z ośmiokolumnowym portykiem od frontu i czworobocznymi wieżami narożnymi oraz przylegającymi do korpusu bocznymi skrzydłami zakończonymi kwadratowymi pawilonami. Pałac był wielokrotnie przebudowywany.
Podczas II wojny światowej generalny gubernator Hans Frank wybrał go letnią siedzibę. Przeprowadzono w nim restaurację wnętrz, co pozbawiło go stylu w jakim został wybudowany.


Źródło:
* Dvorak M.: Polska: dwory, zamki, pałace.03 stycznia 2018

Park Miejski - Krzeszowice (woj. małopolskie, pow. krakowski, gm. Krzeszowice)

(ul. Ogrodowa)

został założony przez Adama Potockiego w 1849 r. w stylu parku angielskiego. To wydarzenie upamiętnia kamień znajdujący się w parku.
Zajmuje on 12,43 ha. Na terenie parku znajduje się 25 pomników przyrody oraz obszar Krzeszowice (Natura 2000).


Stary Pałac Potockich - Krzeszowice (woj. małopolskie, pow. krakowski, gm. Krzeszowice)

(ul. Ogrodowa 1)

to piętrowy późnoklasycystyczny budynek.W latach 1820-22 dawny lamus został zaadaptowany przez Piotra Potockiego. Wykorzystywany był jako rezydencja Potockich podczas budowy nowego pałacu.
Na frontowej ścianie umieszczono tablicę upamiętniającą Olgę Drahonowskiej-Małkowskiej.
Kościół pw. św. Marcina z Tours - Krzeszowice (woj. małopolskie, pow. krakowski, gm. Krzeszowice)

(ul. Grunwaldzka 1)

został wzniesiony w latach 1832 i 1840-44. Jego projektantami byli Karol Percier, Leonard Fontaine oraz Karol Fryderyk Schinkel. Jest to budowla neogotycka.
Fasada została wykonana z piaskowca, zaś bryła z cegły. Na szczycie fasady umieszczono figurę św. Michała Archanioła,a po bokach dwie ażurowe wieżyczki. Pod figurą znajduje się rozeta oraz herby Pilawy Potockich i Korczak Branickich. Poniżej usytuowano figury czterech ewangelistów.
W ołtarzu głównym znajduje się obraz Hołdu Trzech Króli. W kaplicy umieszczono w ołtarzu obraz Matki Bożej w otoczeniu rodziny fundatorów - Potockich i ich świętych patronów. W tej kaplicy znajduje się także renesansowy nagrobek z czerwonego marmuru z postacią rycerza.
W kościele pod ołtarzem głównym ulokowano kryptę dla członków rodziny Potockich.

Obecnie kościół jest remontowany z zewnątrz.