15 kwietnia 2018

Kapliczka św. Jana Nepomucena - Tuchów (woj. małopolskie, pow. tarnowski, gm. Tuchów)

(ul. Tarnowska)

Kamienna figura św. Jana Nepomucena (wraz z figurą św. Floriana i Matki Bożej Niepokalanej) została ufundowana w 1871 r. przez Amanda Floriana Janowskiego. Kapliczka osłaniająca powstała później. Zbudowana jest z czerwonej cegły w stylu neogotyckim. Wejście do niej jest ostrołukowe,  przeszklone, nad nim nisza z figurą św. Floriana. Główna wieżyczka zakończona jest metalowym krzyżem.
Bazylika Nawiedzenia NMP, Sanktuarium Matki Bożej Tuchowskiej - Tuchów (woj. małopolskie, pow. tarnowski, gm. Tuchów)

(ul. Wysoka 1)

powstała w latach 1665-82. Obiekt jest barokowy z bogato zdobioną ścianą fasadową (rzeźby i kopia cudownego obrazu). Prowadza do niego strome, wysokie schody.
Kościół jest jednonawowy z prezbiterium zamkniętym trójbocznie. Prezbiterium  nakryte jest  sklepieniem krzyżowo-żebrowym, zaś nawa - stropem płaskim.
W latach 1922-25 wybudowano 48-metrową wieżę nakrytą hełmem z latarnią. Umieszczono w niej trzy dzwony (św. Jakub waży 900 kg).

W barokowym ołtarzu głównym świątyni znajduje się XVI-wieczny obraz Matki Bożej Tuchowskiej, który zasłaniany jest wizerunkiem Matki Bożej Różańcowej. Wizerunek o wym. ok. 58 cm i 44 cm szerokości namalowany jest na desce lipowej temperą na zaprawie kredowej. Maryja  przedstawiona jest jako młoda kobieta trzymająca na lewym ramieniu Dzieciątko, a w prawej dłoni różę. Obraz jest ozdobiony srebrno-złotą sukienkę. W 1642 r. został uznany za cudowny. W 2010 r. ustanowiono sanktuarium, a niedługo potem Benedykt XVI podniósł go do rangi bazyliki mniejszej.
Dwa ołtarze boczne zawierają obrazy Serca Jezusowego i św. Józefa. W świątyni znajdują się kaplice:
- Wieczystej Adoracji,
- św. Krzyża,
- św. Barbary - z kopułą z latarnią,
- Piety,
- Matki Bożej "od oczu".

Obok świątyni utworzono dróżki różańcowe, muzeum misyjne, muzeum sanktuaryjne, muzeum etnograficzne, a od 1975 r. całoroczna ruchoma szopka.

Uroczystości odpustowe w Sanktuarium:
- 31 maja - uroczystość Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny,
- 29 czerwca - uroczystość Świętych Apostołów Piotra i Pawła,
- 2 lipca - uroczystość Najświętszej Maryi Panny Tuchowskiej (główny odpust)
- 8 września - uroczystość Narodzenia Najświętszej Maryi Panny (rocznica poświęcenia bazyliki),
- 2 października - rocznica nadania kościołowi tytułu bazyliki mniejszej,
- 8 grudnia - uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Matyi Panny.

Bazylika znajduje się na Tuchowskim szlaku rzeźb, pomników i miejsc, które warto zobaczyć

Więcej na: Bazylika pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Tuchowie


Źródło:
* tablice informacyjne,
* Kozioł Józef, Tuchów i okolice
* Tuchowski szlak rzeźb, pomników i miejsc, które warto zobaczyć. Przewodnik 
Figura św. Floriana - Tuchów (woj. małopolskie, pow. tarnowski, gm. Tuchów)

(Rynek)

kamienna rzeźba ufundowana w 1781 r. przez Floriana Amanda Janowskiego.
Św. Florian stoi na wysokim, czworobocznym cokole z poszerzoną bazą, ozdobioną insygniami biskupimi fundatora, elementami  dekoracyjnymi z datą powstania posągu.
Otoczony jest żelaznym, kutym ogrodzeniem.
Została poddana renowacji w 2010 r.

Źródło:
Tuchowski szlak rzeźb, pomników i miejsc, które warto zobaczyć. Przewodnik turystyczny

Ratusz - Tuchów (woj. małopolskie, pow. tarnowski, gm. Tuchów)

(Rynek 1)

zbudowany w latach 1873-74 w stylu klasycystycznym na planie litery C.
Z przodu dwukolumnowy portyk z balkonem, a nad nim herb miasta. Wyżej znajduje się dwukondygnacyjna wieża zegarowa (dolna z zegarem - czworoboczna, górna - ośmioboczna ze spłaszczonym hełmem blaszanym).Na ścianach umieszczone są płaskorzeźby odlane w brązie:
- tablica w formie kartusza z pieczęcią herbową wykonana w 1990 r na 650-lecie nadania praw miejskich Tuchowa,
- popiersie króla Kazimierza Wielkiego wykonana w 2010 r. z okazji uczczenia 670-lecia nadania praw miejskich Tuchowowi,
- popiersie Jana Pawła II wykonana w 2005 r.

Źródło:
Tuchowski szlak rzeźb, pomników i miejsc, które warto zobaczyć. Przewodnik turystyczny


Kościół pw. św. Jakuba - Tuchów (woj. małopolskie, pow. tarnowski, gm. Tuchów)

(ul. Kościuszki 8a)

zbudowany w latach 1791-74 r., jest późnobarokowy.
W ołtarzu głównym jest zabytkowy krucyfiks, w zasuwie ołtarzowej obraz św. Jakuba, nad tabernakulum  współczesna rzeźba św. Jakuba (jest to kopia figury z katedry w Santiago de Compostela).

W nawie głównej znajdują się dwa ołtarze boczne: Serca Pana Jezusa i św. Antoniego za stiukowymi festonami z 1940 r.
W kaplicach bocznych ołtarze Matki Bożej Różańcowej i św. Benedykta.
W kościele znajduje się kropielnica z XVII w.
Na wieży kościelnej dzwon "Jakub" z 1636 r.

Przy kościele umieszczono cztery figury z Tuchowskiego szlaku rzeźb, pomników i miejsc, które warto zobaczyć:
- Scena pierwsza - Uczeń (28) - Jakub
przyjmujący powołanie, zostawia łódź i wiosło, podaje rękę Jezusowi, by podążać za Nim, stając się Jego uczniem;
- Scena druga - Świadek (29) - Jakub, wraz z innymi osobami, jest świadkiem wskrzeszenia przez Jezusa córki Jaira;
- Scena Trzecia - Apostoł (30) - Jakub widzi przemienienie Jezusa na górze Tabor, gdy stoi On między Eliaszem i Mojżeszem, a inni uczniowie śpią;
- Scena Czwarta - Pielgrzym (31) - Jakub, umocniony w wierze wydarzeniem na górze Tabor, podejmuje intensywną pracę apostolską, wędrując i nauczając Ewangelii;
- Scena Piąta - Męczennik (32) - Jakub za głoszenie nauki Chrystusowej,jako wywrotowej i bluźnierczej w stosunku do panujących religii, zostaje pojmany i ścięty mieczem stając się pierwszym męczennikiem za wyznawaną i głoszoną wiarę w Jezusa Chrystusa.

Źródło:
* tablice informacyjne