31 grudnia 2016

Kościół pw. Nawiedzenia NMP - Paczółtowice (woj. małopolskie, pow. krakowski, gm. Krzeszowice)

(Paczółtowice 14)

wybudowany w XVI w., odnowiony w XVII w.
Późnogotycki, jednonawowy, z wieżą nakrytą hełmem łamanym z kopułką.

Wyposażenie:
- ołtarz główny z 1604 r. z gotyckim obrazem Matki Boskiej Niepokolanie Poczętej z Dzieciątkiem  na tle krzewu gorejącego, zwana Paczółtowską Panią (w postaci Madonny Apokaliptycznej),
- ołtarze boczne manierystyczne św. Anny i św. Józefa z poc. XVIII w. i późnorenesansowy św. Mikołaja z ok. 1600 r.,
- późnogotycki tryptyk z lat 1460-70, z obrazami św. Barbary i św. Katarzyny Aleksandryjskiej oraz scena Zwiastowania z 2 poł. XV w.
- antependium z czarnego marmuru dębnickiego z XVII w.
- barokowe organy z cymbałem z XVIII w.
- barokowa ambona połączona z konfesjonałem,
- gotycko-renesansowa chrzcielnica w kształcie kielicha z 1533 r,
- lichtarz na paschał z 1685 r.
- późnogotycki krucyfiks z pocz. XVI w. (ze starego kościoła),
- polichromia z końca XIX w. na północnej ścianie prezbiterium i nawy oraz fragmenty polichromii z 2. poł. XVII w. ze scenami Męki Pańskiej,
- obrazy:
  * Chrystusa Frasobliwego z Matką Boską Bolesną, św. Stanisławem Biskupem i św. Szczepanem z pocz. XVI w.
  * Chrystus w Tłoczni Mistycznej z 2. poł. XVII w.
Świątynia jest na Małopolskim Szlaku Architektury Drewnianej.

Obok kościoła stoi dzwonnica z 1968 r. zbudowana na planie kwadratu, a także rosną dwa drzewa będące pomnikami przyrody:
- lipa - ok. 490 cm w obwodzie,
- dąb - ok.400 cm w obwodzie,
W murze i na przykościelnym terenie znajdują się nagrobki i epitafia.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Będziemy wdzięczni za Twój komentarz. Pamiętaj, że każdą myśl możesz wyrazić w sposób kulturalny, jeśli tylko tego zechcesz.