23 września 2016

Kościół pw. św. Andrzeja Apostoła - Wrocimowice (woj. małopolskie, pow. proszowicki, gm. Radziemice)

(Wrocimowice 56)

Za fundatora pierwszego kościoła uważany jest Marcin Wrocimowski, uczestnik bitwy pod Grunwaldem z 1410 r. Ostatni właściciel Wrocimowic Mikołaj Koryciński zapisał wieś prepozytorowi bożogrobowców Andrzejowi Batoremu. Obecny kościół wzniesiono w latach 1748-54. Głównym budowniczym był Maciej Cepigowski.
Kościół jest budowlą jednonawową z dwoma dobudówkami tworzącymi transept. Dekoracja świątyni ma cechy późnego baroku i rokoka. W trójskrzydłowym ołtarzu głównym umieszczono centralnie obraz Patron świątyni - św. Andrzeja Apostoła pędzla W. Wodzinowskiego. Boczne ołtarze poświęcono św. Janowi i św. Józefowi - przed nimi stoi piękny krzyż Bożogrobowców. Transept kończą ołtarze św. Jana z Kęt oraz Matki Bożej Szkaplerznej.

Ozdobą wnętrza są dwa rokokowe konfesjonały oraz ambona. Sklepienie kolebkowe z lunetami na gurtach oparte jest na ścianach podzielonych pilastrami. Zachodnia fasada kościoła ma ciekawy kształt dzięki urozmaiconemu zastosowaniu pilastrów gzymsów i belkowań.

Przed kościołem stoi drewniana dzwonnica z izbicą i namiotowym dachem, w niej zawieszono stary dzwon odlany z 1530 r.Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Będziemy wdzięczni za Twój komentarz. Pamiętaj, że każdą myśl możesz wyrazić w sposób kulturalny, jeśli tylko tego zechcesz.