12 września 2015

Kościół pw. św. Wawrzyńca - Radziszów (woj. małopolskie, pow. krakowski, gm. Skawina)

(ul. Jana Pawła II 18)

Parafia została erygowana ok. 1325 r. Obecny kościół wybudowano na fundamentach poprzedniego. W 1844 r. spłonęła część wyposażenia oraz zawaliło się sklepienie. Odnowiony został dzięki hrabinie Helenie Dzieduszyckiej w 1847 r.
W ołtarz głównym znajduje się obraz św. Wawrzyńca pomiędzy parami korynckich kolumn oraz figury świętych biskupów Wojciecha i Stanisława. W zwieńczeniu tronujące posągi Boga Ojca i Jezusa (autor Wit Wisz).
Na połączeniu nawy głównej z prezbiterium umieszczony jest obraz Matki Bożej Hallerowskiej, który został pobłogosławiony przez Jana Pawła II w 2002 r., kiedy to Papież przejeżdżał przez Radziszów (o tym wydarzeniu przypomina tablica pamiątkowa na murze kościelnym, na nim również figura św. Jana Nepomucena).
W prawy ołtarzu bocznym umieszczono obraz św. Katarzyny Aleksandryjskiej (1762), w zasuwach obrazy św. Antoniego Padewskiego (1846) oraz św. Franciszka z ciałem Ukrzyżowanego (XVIII w.), w zwieńczeniu - obraz św. Kingi (XVIII w.).
Lewy ołtarz jest kopią prawego wykonaną w XIX w., w którego wnęce znajduje się rzeźba MB Różańcowej (1912 r., autor Wit Wisz), na zasuwie - obrazy św. Anny Samotrzeć (1862) i Jezusa Miłosiernego (1950), w zwieńczeniu - obraz św. Jacka (1930).
Kolejny ołtarz po lewej stronie jest późnobarokowy z obrazami Matki Bożej z Dzieciątkiem (XIX w.), Najświętszego Serca Pana Jezusa (1904) oraz św. Stanisława Kostki (1950), w zwieńczeniu ołtarza obraz Ecce Homo (XIX w.).
W prezbiterium można zobaczyć wizerunki czterech Ewangelistów. Na ścianach kościoła znajdują się polichromie: Michał Archanioł walczący ze smokiem, Spotkanie Chrystusa z Matką Bożą, Matka Boża ukazuje się ludowi polskiemu, Osiem błogosławieństw. 

W wyposażeniu można podziwiać także:
- drewnianą ambonę z rzeźbami apostołów,
- kamienna chrzcielnica,
- późnobarokowe konfesjonały z 1781 r.,
- dzwon na wieży z 1845 r.

    Pod kościołem znajduje się krypta, którą zamurowano po powodzi w 1934 r.
    Brak komentarzy:

    Prześlij komentarz

    Będziemy wdzięczni za Twój komentarz. Pamiętaj, że każdą myśl możesz wyrazić w sposób kulturalny, jeśli tylko tego zechcesz.