23 lipca 2015

Pałac - Moszna (woj. opolskie, pow. krapkowicki, gm. Strzeleczki)

(ul. Zamkowa 1)

W latach 1866 - 1945 właścicielem Mosznej była rodzina von Tiele Wincklerów. Można przypuszczać, że pomysłodawcą budowy zamku w obecnym kształcie był sam Franz Hubert.
W nocy z 2/3 czerwca 1896 r. z niewiadomych przyczyn wybuchł pożar, który strawił wnętrza, dachy oraz część ścian barokowego pałacu. Jeszcze w tym samym roku Franz Hubert przystąpił do odbudowy, a zarazem rozbudowy rezydencji. Do 1900 r. powstało skrzydło boczne (wschodnie), w stylu neogotyckim wraz z oranżerią.
W latach 1912-14 dobudowane zostało skrzydło zachodnie w stylu neorenesansowym. Wśród detali architektonicznych zamku występuje duże zróżnicowanie stylistyczne.
Wysokość obiektu, jego liczne wieże, szczyty, iglice dają wyraźne odczucie wertykalizmu. Styl budowli można uznać za eklektyczny. Zamek posiada ogółem 8 tys. m2 powierzchni, 365 pomieszczeń, a jego kubatura wynosi 65 tys. m3.
Dwukrotnie w 1911 i 1912 r. gościem hrabiego Franza Tiele Wincklera był cesarz Wilhelm II, o czym informuje zachowana rękopiśmienna kronika polowań.
Wiosna 1945 r. rodzina Tiele Wincklerów opuściła zamek uchodząc do Niemiec.
W 1945 r. stacjonowała w zamku Armia Czerwona. W tym czasie dewastacji zniszczeniu uległo wyposażenie zamku. Po wojnie zamek był siedzibą dla różnych instytucji nie miał stałego użytkownika. W 1972 r. stał się siedzibą ówczesnego Sanatorium, później Wojewódzkiego Ośrodka Profilaktyczno-Sanatoryjnego; od 1996 r. jest Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Centrum Nerwic.
Z części moszneńskiego majątku ziemskiego w 1948 utworzono Państwową Stadninę Koni. Aktualnie jest on własnością prywatną.

Otaczające park i zamek należą do Nadleśnictwa Proszków.

Zespół Pałacowo-Parkowy o powierzchni 200 ha został wpisany do rejestru zabytków i stanowi obiekt o znaczeniu historycznym i stylistycznym.Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Będziemy wdzięczni za Twój komentarz. Pamiętaj, że każdą myśl możesz wyrazić w sposób kulturalny, jeśli tylko tego zechcesz.