10 lipca 2017

Ruiny zamku Olsztyn - Olsztyn (woj. śląskie, pow. częstochowski, gm. Olsztyn)

(ul. Zamkowa 3)

W 1370 r. Olsztyn i ziemię wieluńską otrzymał jako lenno Władysław Opolczyk, wkrótce jednak stracił te tereny za knowania z zakonem krzyżackim. Podczas najazdu szwedzkiego zamek został zniszczony i posłużył jako źródło kamienia przy odbudowie spalonego kościoła.
Podczas prac konserwatorskich w latach 60.-tych XX w. zabezpieczono warownię jako trwałą ruinę. Zachowała się kamienna  z XIV w., ruiny budynku mieszkalnego i część bramy wjazdowej. Poniżej zamku górnego znajdują się kamienne schodki i podziemia zamku średniego. W pobliżu stoi baszta Sołtysia, odkryto także część murów obronnych.
Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Będziemy wdzięczni za Twój komentarz. Pamiętaj, że każdą myśl możesz wyrazić w sposób kulturalny, jeśli tylko tego zechcesz.