10 lipca 2017

Bazylika Krzyża Świętego i Wniebowzięcia NMP; Klasztor Paulinów - Częstochowa (Jasna Góra) (woj. śląskie, pow. Częstochowa, gm. Częstochowa)

(ul. o. A. Kordeckiego 2)

Klasztor został wybudowany na jurajskim wzgórzu na wysokości 293 m n.p.m. Powstał XIV w. z fundacji księcia Władysława Opolczyka, a w latach 1620 - 1648 został ufortyfikowany, co pozwolił na przetrzymanie oblężenia szwedzkiego.
Sercem kompleksu jest bazylika o wnętrzu ozdobionym piękną dekoracją stiukową i polichromią. W kaplicy Matki Boskiej przechowuje się cudowny obraz Matki Boskiej Częstochowskiej, zwanej Czarną Madonną. Wykonana ze srebrnej blachy XVII-wieczna kurtyna zasłaniająca wizerunek. Madonna ma siedem bezcennych sukienek: diamentowa, rubinowa, bursztynowa...
Legenda przypisuje autorstwo obrazu
św. Łukasza Ewangeliście, który miał namalować go na desce pochodzącej ze stołu z domu Świętej Rodziny, a szramy na policzku Maryi to ślad po napaści na klasztor. W wizerunek to XV-wieczna kopia bizantyjskiej ikony z VI-VIII w., zniszczonej w 1430 r.
Obraz namalowany jest temperą na desce pokrytej płótnem ma 121,8 cm wysokości i 81,3 cm szerokości. Cudowny wizerunek umieszczony jest w barokowym, wykonanym z hebanu i ozdobionym srebrnymi rzeźbami ołtarzu stojącym w gotyckiej kaplicy, usytuowanej z boku głównego kościoła klasztornego.

Główne wejście do bazyliki klasztornej prowadzi od strony południowe. Kościół jest budowlą gotycką, pochodzącą w swym głównym zrębie  z XV w., bardzo przebudowana po wielkim pożarze w 1690 r.

Do bocznej nawy kościoła od strony południowej przystawiono w XVII w. kruchtę mającą formę kopułowej kaplicy oraz dwie rzeczywiste kaplice - św. Pawła Pustelnika (rodziny Dehoffów, wzniesiona w latach 1644-1676) oraz dwukondygnacyjną kaplicę złożoną z części górnej (Świętych Aniołów Stróżów) i dolnej (Świętych Relikwii) zbudowaną w XVII i XVIII w.

We wnętrzu  jasnogórskiej bazyliki uwagę zwraca późnobarokowy ołtarz główny, wykonany w latach 1725-28 przez Adama Karingera z Wrocławia według projektu Jakuba Antoniego Buzziniego. Pozostałe ołtarze we wnętrzu kościoła są również późnobarokowe i wykonano je w latach 30-tych i 60-tych XVIII w.

Po pożarze w 1690 r. odbudowano sklepienie w nawie głównej pokrywając je bardzo bogatą dekoracją sztukatorską i malarską autorstwa Karola Dankwarta, ukończoną w 1693 r. Wśród wielu scen widocznych  na sklepieniu znajduje się m. in. przedstawienie Wizji cesarza Konstantyna Wielkiego, któremu ukazuje się krzyż z napisem In hoc signo vincens (Pod tym znakiem zwyciężysz). Pozostała część ukazuje chwałę Maryi.

Dolna część 106-metrowej wieży bazyliki powstała w XVIII w.,  górną dodano w 1906 r.

W kompleksie jasnogórskim znajdują się:
- neobarokowa Spowiednica Stołu Pańskiego, zaprojektowana przez architekta Adolfa Szyszko-Bohusza z 1920 r. (obecnie w remoncie),
- Arsenał - gdzie zgromadzono broń i archiwalne dokumenty (zakaz fotografowania),
- Bastion św. Rocha - Skarbiec Pamięci Narodu - powstał w 2006 r. - sala konferencyjna z wystawami patriotycznymi (zakaz fotografowania),
- Sala Rycerska - z arrasami z wizerunkami Jana Pawła II przed obliczami Matki Boskiej z rożnych regionów świata,
- Skarbiec -wybudowany w latach 1649-51, kryje wota ofiarowane przez wiernych, najstarsze pochodzą z XIV w. (zakaz fotografowania),
- Muzeum 600-lecia - powstało w 1982 r., przedstawia historię wizerunku MB na Jasnej Górze,
- Droga Krzyżowa - wokół obwarowań klasztoru ustawiono w latach 1900-13 czternaście monumentalnych stacji, wykonanych przez rzeźbiarza Piusa Welońskiego,
- Droga Różańcowa - powstała w latach 1989-2005, projekt Wiktora Zina i Tomasza Rossa to 20 rzeźb,
- Pomnik św. Jana Pawła II na Bastionie Świętej Trójcy, ma 4,3 m
- Pomnik kard. Stefana Wyszyńskiego - przed wejściem do Bramy Lubomirskich, mierzy 3,5 m i waży 6 t, odsłonięty w 1997 r.Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Będziemy wdzięczni za Twój komentarz. Pamiętaj, że każdą myśl możesz wyrazić w sposób kulturalny, jeśli tylko tego zechcesz.