10 kwietnia 2017

Kościół pw. św. Katarzyny - Ulina Wielka (woj. małopolskie, pow. miechowski, gm. Gołcza)

(Ulina Wielka 100)

pochodzi z 1655 r. W 1708 r. został on przekształcony, dobudowano kruchtę oraz dodatkowe pomieszczenia przy nawie i prezbiterium. Wewnątrz świątyni możemy podziwiać sklepienia pozorne: krzyżowe i kolebkowe. Portale oraz obramienia okien zwieńczone są łukami.
W ołtarzu głównym widnieje ikona Matki Boskiej z Dzieciątkiem.
Na wyposażenie kościoła składają się późnobarokowe ołtarze z XVII w., gotycka rzeźba Matki Boskiej Tronującej z Dzieciątkiem z ok. 1400 r., manierystyczna chrzcielnica z końca XVII w.

Na terenie przykościelnym znajduje się grób Kazimierza Ostoi Ostaszewskiego, właściciela dóbr Uliny Wielkiej.
Przed kościołem postawiono figurę św. Jana Nepomucena.

Kościół jest wpisany na listę Małopolskiego Szlaku Architektury Drewnianej.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Będziemy wdzięczni za Twój komentarz. Pamiętaj, że każdą myśl możesz wyrazić w sposób kulturalny, jeśli tylko tego zechcesz.