23 września 2016

Dwór - Janowiczki (woj. małopolskie, pow. miechowski, gm. Racławice)


wraz z otaczającym go parkiem powstał na przełomie XVIII i XIX w. W tym okresie dwór był budynkiem, krytym gontem, o wym. 21,5 x 10,5 x 3 m, z dworem związany był folwark murowany pod słomą wraz z zabudowaniami gospodarczymi: chlew i wołownia z drewna kryte słomą, stodoły z chrustu kryte słomą, stajnia i wozownia z drewna kryte słomą, stajnia z młynem; drewniany dom "młynnica z drzewa" oraz stodoła z chrustu kryta słomą.
W opisie z 1857 r. występuje zmiana dotycząca jego wyglądu. W tym okresie budynek dworu był pokryty słomą. W 2. poł. XIX w. nastąpiła przebudowa budynku. Ostateczna forma dworu po następnej przebudowie w ok. 1930 r. zachowała się do obecnych czasów.
Swoją bryłą nawiązuje do prowincjonalnego dworku ziemskiego. Jest on parterowy z użytkowym poddaszem, wymurowany z cegły, z użyciem kamienia. Nakrywa go czterospadowy łamany, o drewnianej więźbie, kryty dachówką. Od frontu posiada wysoki portyk o czterech drewnianych  kolumnach wspierających trójkątny przyczółek.

Właściciele:
- Potoccy herby Szreniawa - w poł. XV w.,
- Stanisław Wilkocki i Marcin Mazowiecki - w XVI w.,
- rodzina Jaklińskich - koniec XVIII w.,
- Sławkowscy,
- Linowscy - od 1820 r.,
- Chromeccy - od 1832 r.,
- Łąccy - 1842 - 1936,
- Bronisław Preuffer - 1936 - 1945,
- Skarb Państwa - od 1945 r.
Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Będziemy wdzięczni za Twój komentarz. Pamiętaj, że każdą myśl możesz wyrazić w sposób kulturalny, jeśli tylko tego zechcesz.