23 sierpnia 2016

Kalwaria Wambierzycka - Wambierzyce (woj. dolnośląskie, pow. kłodzki, gm. Radków)

Kalwaria została założona w 1683-1708 przez Daniela Osterberga. W 1968 r. za Kaplicą Matki Bożej Bolesnej powstał domek pustelnika.
Kalwaria składa się prawie ze 100 kaplic, kapliczek oraz 14 bram. Ich tematyka ikonograficzna opiera się na Starym Testamencie, Ewangelii, apokryfach i chrześcijańskiej tradycji. Do ciekawostek należy stacja 57 z przedstawieniem ukrzyżowanej kobiety - św. Wilegefortis (Kummernis).

Dolnośląska Jerozolima dzieli się na:

Góra Kuszenia:
1. Pierwsze kuszenie Jezusa
2. Druga kuszenie Jezusa
3. Trzecie kuszenie Jezusa
4. Aniołowie usługują Jezusowi

Galilea:
5. Niewdzięczne miasto rodzinne
6. Powołanie apostołów

Betania:
7. Jezus głosi zmartwychwstanie
8. Wskrzeszenie Łazarza

Jerozolima:
9. Jezus w gościnie u faryzeusza
10. Wjazd Jezusa do Jerozolimy
11. Pożegnanie Jezusa z Matką
12. Jezus umywa nogi apostołom
12a. Ostatnia wieczerza

Góra Oliwna
13. Jezus wstępuje do Ogrójca
14. Jezus  zastaje uczniów śpiących
15. Męka duchowa
16. Pocieszenie Jezusa przez aniołów
17. Pocałunek Judasza

Jerozolima
18. Jezus wtrącony do Cedronu
19. Brama w Dolinie Jozafata
20. Dom Annasza
21. Dom Kajfasza
22.Zaparcie się Piotra
23. Jezus w ciemnicy
24. W pałacu u Heroda
25. Uzdrowienie paralityka
26. Sadzawka Betezda - Owcza
27. Jezus i Barabasza przed Piłatem
28. Jezus biczowany
29. Jezus cierniem koronowany
30. U Piłata na ganku
31. Wyrok na Jezusa
32. Boleść Marii
33. Jezus bierze krzyż na ramiona
34. Pierwszy upadek pod krzyżem
35. Jezus spotyka swoją Matkę
36. Św. Weronika
37. Płaczące niewiasty

Góra Kalwaria
38. Drugi upadek Jezusa
39. Jezus wzorem cierpliwości
40. Trzeci upadek Pana Jezusa
41. Szymon z Cyreny
42. Gradusy - Święte Schody
43. Kaplica Matki Boskiej Bolesnej
44. Brama sądu
45. Jezus gotuje się na śmierć
46. Obnażenie z szat
47. Przybicie do krzyża
48. Kaplica Świętego Krzyża
49. Rzucanie losów o szatę Jezusa
50. Zdjęcie z krzyża
51. Pieta
51a. Rozpacz Judasza
51b. Namaszczenie ciała Jezusa
52. Boży Grób
53. Grota św. Piotra
54. Jezus ukazuje się Marii Magdalenie

Góra Oliwna:
54a. Modlitwa Pańska
55. Wniebowstąpienie

Jerozolima:
56. Kaplica Serca Jezusowego
57. Św. Wilgefortis
58. Św. Jana Nepomucen
59. Ścięcie św. Jakuba
60. Ukamienowanie św. Szczepana
61. Uzdrowienie niewidomego
61a. Sadzawka Siloe

Góra Tabor:
62. Przemienienie na Górze Tabor
63. Grota św. Franciszka
64. Rozesłanie apostołów

Góra Synaj:
65. Mojżesz pod krzewem gorejącym
65a. Panie zostań z nami
66. Nadanie przykazań
67. Grób św. Katarzyny Aleksandryjskiej
68. Mojżesz i wąż miedziany
69. Wieża św. Barbary
70. Kaplica Wszystkich Świętych
71. Przez Maryję do Jezusa

Przy bazylice - Góra Syjon:
72. Kaplica zmarłych
73. - 79. w planie bazyliki

Inne obiekty:
80. Brama Świątyni
81. Brama Syjonu
82. Brama Beniamina
83. Brama Betanii
84. Brama św. Szczepana
85. Brama Kapłańska
86. Brama Lithostrotos
87. Brama Owcza
88. Brama Getsemani
89. Brama Stara
90. Brama Gihonu
91. Brama Golgoty
92. Źródło Gihonu
93. Monument z prawdami wiary
94. Pustelnia
95. Kaplica św. Ignacego
96. Studzienka Matki Bożej
97. Pomnik Paschasiusa von Osterbega.

Na wzgórzu znajdują się cztery żelazne dzwony, które łącznie ważą 8 ton. Napisy na nich są w języku niemieckim. We wcześniejszych latach stały w centrum miasta. Na polecenie proboszcza zostały przewiezione na górę w latach 90-tych. Dzwony są darem od Niemców, byłych mieszkańców Wambierzyc. Z powodu braku funduszy na budowę dzwonnicy, nigdy nie zostały powieszone.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Będziemy wdzięczni za Twój komentarz. Pamiętaj, że każdą myśl możesz wyrazić w sposób kulturalny, jeśli tylko tego zechcesz.