22 sierpnia 2016

Muzeum Papiernictwa - Duszniki-Zdrój (woj. dolnośląskie, pow. kłodzki, gm. Duszniki-Zdrój)

(ul. Kłodzka 42)

mieści się w XVII-wiecznym młynie papierniczym, zabytku techniki. Pierwsza wzmianka o papierni pochodzi z 1562 r. i dotyczy  sprzedaży udziałów w czerpalni przez czerpalni przez Ambrożego Teppera Mikołajowi Kretschmerowi. Pierwsza papiernia uległa zniszczeniu podczas powodzi w 1601 r. Młyn odbudowa i czerpanie papieru wznowiono w 1605 r. Produkcja trwała do 1937 r. W 1962 r. powstało muzeum. Dla zwiedzających muzeum otwarto w 1968 r., a po trzech latach wprowadzono pokazową produkcję papieru wg historycznej techniki.
Wystawy stałe prezentują historię papieru i papiernictwa na świecie, w Polsce i na Śląsku w okresie rękodzielniczej produkcji oraz historię techniki i technologii papierniczej w dobie maszynowej produkcji papieru.
Dodatkowo prezentowane są materiały pisarskie sprzed epoki papieru, techniki drukarskie oraz wyroby papierowe.
Cennymi zabytkami są m. in.:
- kolekcja zabytkowych sit papierniczych i papierów z filigranami,
- dawne maszyny wykorzystywane w papiernictwie i drukarstwie.
- kolekcja przyrządów do badania właściwości papieru,
- zbiór historycznych paszportów.
W przyziemiu odbywa się pokazowa rękodzielnicza produkcja papieru oraz warsztaty czerpania i zdobienia papieru.

Ciekawostki:
- papier zaczęto wyrabiać w Chinach ok 105 r. n. e., a za wynalazcę papieru uznaje się Caj Luna,
- pierwsze w dziejach ludzkości arkusze papieru powstawały z włókien pozyskanych z morwy oraz szmat, starych sieci rybackich i sznurów,
- w Europie pierwsze papiernie założyli na południu Włoch i Hiszpanii Arabowie w X-XI w.,
- pierwsza polska papiernia powstała w 1491 r. w Prądniku Czerwonym (dziś dzielnica Krakowa).

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Będziemy wdzięczni za Twój komentarz. Pamiętaj, że każdą myśl możesz wyrazić w sposób kulturalny, jeśli tylko tego zechcesz.