06 czerwca 2016

Park Etnograficzny - Tokarnia (woj. świętokrzyskie, pow. kielecki, gm. Chęciny)

(Tokarnia 303)

powstał w 1976 r., chociaż już w 1971 r. prof. dr hab. Roman Reinfuss opracował założenia merytoryczne. Oficjalne zaś otwarcie miało miejsce w 1986 r. Obejmuje powierzchnię 65 hektarów łąk i lasów. Prezentują różnorodne rozwiązania kształtów zagród wiejskich, architektury dworskiej sakralnej i małomiasteczkowej z Gór Świętokrzyskich, Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej, Wyżyny Sandomierskiej i Niecki Niedziańskiej. Park jest oddziałem Muzeum Wsi Kieleckiej.
Park Etnograficzny podzielony jest 
na 6 sektorów:
- małomiasteczkowy,
- lessowy,
- nadwiślański,
- dworsko-folwarczny,
- wyżynny,
- świętokrzyski.

Sektor małomiasteczkowy:
- spichlerz klasztorny z Chęcin – obecnie kasa i informacja turystyczna;
- chałupa z Siekierna - 1887 r. - przystosowana do warunków muzealnej karczmy;
- dom ze Skorzowa – powstały pod koniec XIX w., znajduje się w niej ekspozycja prezentująca wnętrze domu doktora Witolda Poziomskiego (poczekalnia, gabinet lekarski, sypialnia, salon oraz kuchnia);
- dom organisty z Bielin – z 1. poł. XIX w. a w nim zaaranżowano salę spedycyjną i laboratorium apteczne;
- kurnik z Bielin – z 1895 r.;
- kościół szpitalny pw. Matki Bożej Pocieszenia z Rogowa – z 1763 r., w ołtarz głównym umieszczono obraz MB Pocieszenia z XVII w., w prawym 
bocznym ołtarzu obraz przedstawiający scenę Ukrzyżowania, przy wejściu na chór – malowany konfesjonał;
- dzwonnica z Kazimierzy Wielkiej – z 1848 r.;
- stodoła plebańska z Suchedniowa z 1863 r.;
- plebania z Goźlic z 1768 r.- warsztat tkacza;
- chałupa z Daleszyc z 1892 r. - a w niej 
odtworzono warsztat pracy szewca;
- dom z Wąchocka z 1863 r. - sklepik i mieszkanie właściciela sklepu;
- chałupa z Szydłowa z 1705 r. - wystawa ilustrująca warunki życia rodziny ubogiego żydowskiego krawca;
- dom z Wąchocka z ok. 1870 r. – zakład fotograficzny i mieszkanie fotografa;
- spicherz z Wyszmontowa;
- dom z Ćmielowa;
- młocarnia dworska.

Sektor lessowy:
- kamienna figurka św. Jana Nepomucena z 1844 r. z Podzamcza Piekoszowksiego;
- studnia kieratowa z Gór Pińczowskich z ok. 1850 r. - urządzenie studzienne pozwalające na wydobycie wody z głębokości 70 m;
- chałupa z Chrobrza – z 1858 r, a wnętrza odtwarzają warunki życia wielopokoleniowej, ubogiej rodziny wiejskiej z 2. poł. XIX w.;
- chałupa z Kobylnik z 1. poł. XIX w. – z wystawą prezentującą fragment obrzędu pogrzebowego;
- chałupa ze Świątnik z 1758 r. - ekspozycja prezentująca warsztat tkacki; 
- zagroda z Gęsic – chałupa oraz stodoła z 1852 r.;


- wiatrak z Pacanowa – typu
holenderskiego z 1913 r.
Sektor nadwiślański:
- młyn wodny z Parszowa z 1853 r.;
- chałupa z Niedziałek – z 1860 r., gdzie odtworzono warunki życia ubogiej rodziny chłopskiej z XIX w.;
- chałupa z Ostrowców – wybudowana w latach 1840-50, w budynku ma zostać utworzona ekspozycja prezentująca zagrodę rybaka z 30-tych lat XX w.;
- stodoła z Ciuślic – z 2. poł.  XIX w.;
- młyn wodny z Piasku.Sektor dworsko-folwarczny:
- stodoła dworska z Radkowic z 1855 r. - we wnętrzu zorganizowano ekspozycję Masztalnia dworska. Pojazdy z kolekcji Jana Wzorka;
- spichlerz dworski ze Złotej – wystawa poświęcona strażakom oraz świętym, a na 1. piętrze komisariat milicji;
- dwór z Suchedniowa z XIX w. - wnętrze zaaranżowane jest w typowy sposób dla standardu życia średniozamożnej rodziny szlacheckiej XIX w.;
- spichlerz z Rogowa;
- spichlerz ze Staszowa;
- ośmiorak z Rudy Pilczyckiej;
- wiatrak z Grzmucina.Sektor wyżynny:
- wiatrak z Dębna – z 1880 r.;
- wiatrak z Grzymałkowa z 1931 r.;
- zagroda ze Szczepanowic budowana w latach 1855-60;
- zagroda ze Złotnik – z 1860 r.;
- zagroda okolna z Kaliny Małej z 1852 r.;
- chałupa z Nasiechowic z 1895 r. - warsztat wiejskiego garncarza z okresu międzywojennego;
- zagroda ze Ślęzan – z przeł. XVIII/XIX w.;
- chałupa z Rokitna – z 1805 r.;
- stodoła z Brzuchani – z 1860 r.;
- kuźnia z Radoski z 1900 r.,
przybliża realia pracy wiejskiego kowala;
- krzyż przydrożny z okolic Włoszczowy z 1918 r.;
- zagroda z Bukowskiej Woli;
- warsztat z Rędocina.
Sektor świętokrzyski:
- wiatrak z Janika z 1861 r.;
- chałupa z Umra z 1845 r.;
- stodoła z Brzezin z 1868 r.;
- zagroda z Radkowic budowana w latach 1800-1915;
- kapliczka przydrożna z Bielin – z XIX w.;
- zagroda z Sukowa z 1774 r. - obecnie warsztat wikliniarski;
- zagroda z Sierżaw z 1857 r.; 
- zagroda z Okołu z 1920 r.;
- zagroda z Bielin z 1789 r. – prezentacja fragmentu obrzędu weselnego oraz warsztatu weselnego;
- chałupa z Woli Szczygiełkowej, z 1870 r. - wiejska szkoła;
- chałupa ze Słupi Starej – 1840 r. - chata pszczelarza;
- kapliczka z Dębna
- chałupa z Bronkowic – z końca XVIII w., chałupa zielarki.m
Kiedy już zwiedzimy i zobaczymy obiekty możemy odpocząć w Karczmie.


Godziny otwarcia: 
- styczeń - marzec; listopad, grudzień: wtorek - niedziela: 9.00-15.00
- kwiecień, październik: wtorek - niedziela: 9.00-18.00
- maj, czerwiec: poniedziałek - niedziela: 9.00-18.00
- lipiec, sierpień: wtorek - niedziela: 10.00-18.00
- wrzesień: wtorek - niedziela: 9.00-18.00


Bilety:
- 1 kwietnia - 31 października:
* bilet normalny - 12 zł,
* bilet ulgowy - 6 zł,
- 1 listopada - 31 marca:
* bilet normalny - 8 zł,
* bilet ulgowy - 4 zł.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Będziemy wdzięczni za Twój komentarz. Pamiętaj, że każdą myśl możesz wyrazić w sposób kulturalny, jeśli tylko tego zechcesz.