24 maja 2016

Kościół pw. św. Jana Chrzciciela - Pilzno (woj. podkarpackie, pow. dębicki, gm. Pilzno)

(ul. Lwowska 3)

został wybudowany w stylu gotyckim z piaskowca i cegły. Po pożarze w 1400 r. powiększono go o nawę północną, a następnie o nawę południową i wieżę (która później uległa zawaleniu) - odbudowano ją w 1580 r. Pokryto ją kopulastym hełmem, by w kolejnych latach zmienić na ostrosłupowy neogotycki. zakończony iglicą z kulą i krzyżem. W 1750 r. zamontowano na niej pierwszy zegar, a w 1892 r. kolejny przywieziony z Pragi.
Wewnątrz warto zobaczyć:
- ołtarz główny z 1887 r. z białego piaskowca,
- późnogotycka drewniana figura Matki Boskiej z Dzieciątkiem (ok. 1500) - ocalała z jednego z pożarów, gdyż umieszczona była na zewnątrz kościoła,
- witraże z 1911 r.,
- polichromia z 1909 r.,
- ołtarz Serca Jezusa z figurami św. Stanisława i Jana Kantego (po lewej stronie),
- ołtarz Serca Jezusa Matki Boskiej z Tyrolu z figurami św. Cecylii i św. Małgorzaty (po prawej stronie),
- neorenesansowy ołtarz Matki Boskiej Różańcowej z figurami św. Dominik i św. Katarzyny (nawa północna)
- neobarokowy ołtarz św. Sebastiana,
- ołtarz św. śś. Piotra i Pawła z obrazem św. Józefa (nawa południowa),
- barokowy ołtarz Matki Boskiej Częstochowskiej,
- ambona, chór, organy z XVIII w.
- chrzcielnica z czerwonego marmuru z 1898 r.
- stacje Drogi Krzyżowej z 1899 r.,
- sklepienie: kolebkowe (prezbiterium i nawa główna) i krzyżowo-żebrowe (nawy boczne i kaplica),
- barokowa rzeźba Chrystusa z XVII w.,
- kaplica św. Jana Pawła II.

Na zewnątrz:
- kruchty,
- szkarpy uskokowe,
- wieżyczkę na sygnaturkę,
- główne drzwi odlane z brązu - ze scenami z życia św. Jana Chrzciciela.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Będziemy wdzięczni za Twój komentarz. Pamiętaj, że każdą myśl możesz wyrazić w sposób kulturalny, jeśli tylko tego zechcesz.