04 maja 2016

Bazylika św. Andrzeja - Olkusz (woj. małopolskie, pow. olkuski, gm. Olkusz)

(ul. Mickiewicz 13)

Kościół istniał już w 1184 r. Kazimierz Wielki w 1 poł XIV w. wzniósł obecną świątynię. Styl kościoła jest gotycki, trzynawowy, halowy, zbudowany z cegły i miejscowego piaskowca. Wysokość naw to 15 m. Kościół uległ dwukrotnie pożarom (1553 i 1588).
Od 1962 r. kościół jest odnawiany i wnętrze powraca do pierwotnego wyglądu, usunięto późniejsze polichromie, a odkryto fragmenty dawnych fresków. Słynny poliptyk olkuski przeniesiono z kaplicy św. Anny do nawy głównej i stanowi dziś nastawę głównego ołtarza.
Kaplica św. Anny - zbudowana staraniem Zbigniewa  Oleśnickiego w poł. XV w. połączona jest z prezbiterium dwiema arkadami. Nastawę ołtarza jest rzeźba przedstawiająca św. Annę z Dzieciątkiem Jezus w gronie swoich najbliższych. Rzeźba wykonana jest z drzewa lipowego przez Pawła Turgasa.
Kaplica Loretańska (Amendowska) - zbudowana w 1620 r. Fundatorem tej kaplicy był Stanisław Amenda. W ołtarzu znajduje się figura NMP Loretańskiej, która została przeniesiona z poklasztornego kościoła OO> Augustianów.
Kruchty południowa i zachodnia - dobudowane na pocz. XVII w.
Chrzcielnica - między ołtarzami św. Mikołaja i św. Jana Kantego, mająca kształt romańskiego kielicha (1585).
Organy pochodzą z pocz. XVII w. - jeden z rzadkich zabytków porównywany do organów w Oliwie i Jędrzejowie.
Wieża - dzwonnica - zbudowana w latach 1903-13.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Będziemy wdzięczni za Twój komentarz. Pamiętaj, że każdą myśl możesz wyrazić w sposób kulturalny, jeśli tylko tego zechcesz.