17 marca 2016

Kościół pw. św. Mikołaja - Skrzydlna (woj. małopolskie, pow. limanowski, gm. Dobra)

(Skrzydlna 48)

Kościół został wybudowany w XVI w. z fundacji Prokopa Pieniążka. Z tego okresu pochodzi murowane prezbiterium, natomiast drewnianą nawę zbudowano w 1781 r. W 1838 r. dobudowano wieżę i kaplicę - również drewniane. Wnętrze kościoła pokryte jest sklepieniami pozornymi. Sklepienia i ściany ozdabia polichromia o motywach figuralnych i ornamentalnych wykonana w 1958 r. przez Tadeusza Łakomskiego. Barokowy ołtarz główny z przełomu XVII i XVIII w. posiada gotycki obraz Matki Boskiej z Dzieciątkiem z pocz. XVI w.
Na poddaszu tego kościoła znajduje się schronienie kolonii podkowca małego, jednego z najbardziej zagrożonych gatunków nietoperzy w Europie. Dlatego też w 2009 r. przeprowadzono wymianę pokrycia.
W 2013 r. ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz parafii podjęto się wzmocnienia posadowienia.
Obecnie budynek nie jest udostępniany do zwiedzania


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Będziemy wdzięczni za Twój komentarz. Pamiętaj, że każdą myśl możesz wyrazić w sposób kulturalny, jeśli tylko tego zechcesz.