25 września 2015

Pałac Dobieckich - Łopuszno (woj. świętokrzyskie, pow. kielecki, gm. Łopuszno)

(ul. Konecka 2)

Pałac pochodzi z 1897 r. Pałac został wzniesiony wg projektu Władysława Marconiego. Przed wybudowaniem obecnego budynku, Dobieccy byli w posiadaniu drewnianego dworu, który spłonął. Podczas działań wojennych w czasie I wojny światowej pałac spłonął i popadł w ruinę. Odbudowano go w 1936 r. Po II wojnie światowej pałac przeszedł na rzecz Spółdzielni Produkcyjnej. W latach 1947-48 został przeprowadzony remont i adaptacja budynku na szkołę. Obecnie funkcjonuje w nim Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych.
Rzut budynku jest złożony, zbliżony do prostokąta. Ma liczne wnęki i ryzality. Posiada na narożniku (kolistą w planie) wieżę,
Brama wjazdowa jest murowana i ma kształt elipsy z bocznymi wejściami pod sklepienia, zwieńczona figurami rycerzy bez głów. Pochodzi z 1. poł, XVIII w. Od bramy prowadzi aleja - pierwotnie wysadzana topolami włoskimi.Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Będziemy wdzięczni za Twój komentarz. Pamiętaj, że każdą myśl możesz wyrazić w sposób kulturalny, jeśli tylko tego zechcesz.