02 czerwca 2015

Zamek Orawski - Orawskie Podzamcze (Oravsky Podzamok) (Słowacja, kraj żyliński, pow. Dolny Kubin)


Pierwsza pisemna wzmianka o Zamku Orawskim pochodzi z XIII w. Jest on jedną z najwspanialszych pamiątek budownictwa zamkowego i jedną z najbardziej poszukiwanych pamiątek kulturalnych Słowacji. Zamek Orawski wznosi się 112 m n.p. rzeki Orawy i majestatycznie góruje nad miejscowością Oravsky Podzamok.

Od początku swego istnienia zamek nie został zdobyty lub zniszczony siłą.
Dopiero w 1800 r. wszystkie drewniane części średniego i dolnego zamku zostały zniszczone przez żywioł podczas 14-dniowego pożaru. Późniejsi właściciele przystąpili do częściowych renowacji kompleksu zamkowego, ale całkowite odnowienie i odrestaurowanie zrealizowano w latach 1953-1968, kiedy z okazji rocznicy założenia  Muzeum Orawskiego zamek udostępniono publiczności.

Zamek składa się z kilku części:
- Pierwszej bramy zamkowej,
- Drugiej bramy zamkowej,
- Trzeciej bramy zamkowej,
- Pałacu Jerzego Thurzy,
- Pałacu Korwina,
- Wieży mieszkalnej,
- Pałacu Jana z Dubovca,
- Cytadela,
- Kaplica św. Michała.

Podążając malowniczą drogą dojazdową dochodzimy  do bramy wejściowej i kołatki w kształcie smoka i przekraczamy pierwszą bramę, potem drugą i wchodzimy na dziedziniec zamku.

Druga brama zamkowa zbudowana
została przez Jana z Dubovca w 1. poł. XVI w. Jest to jedyna brama zamkowa do dzisiejszego dnia wyposażona w most zwodzony z głęboką fosą.

Pałac Jerzego Thurzy - budowany był w 2. poł. XVI w. przez Franciszka Thurzy. Budowę zakończył jego syn, Jerzy, w XVII w. Do najładniejszych pomieszczeń należą: Pierwsza galeria zamkowa, Salonik czerwony i Salonik myśliwski.

Kolejna część to Pałac Korwina. Pierwotnie późnogotycki obiekt z XV w. wybudowany został przez króla węgierskiego, Macieja Korwina.
Ważna przebudowa pałacu miała miejsce na początku XX w. Jej inicjatorem był hrabia Palffy.
Znajduje się tutaj Sala rycerska, Sala herbowa, Druga galeria zamkowa.

Pałac Jana z Dubovca
Jan z Dubovca zbudował swój pałac w 1. poł. XVI w. Dostarczał on przestrzeń mieszkaniową dla szlacheckich obywateli zamku.

Wieża mieszkalna
Jest to pomieszczenie, które pamięta romański Zamek Orawski z XIII w. Znajdują się w niej wartościowe późnogotyckie malowidła ścienne.

Cytadela - Ekspozycja archeologiczna
Jedna z najstarszych części zamku. Pochodzi z okresu władzy rodziny Thurzo. Na parterze znajduje się studnia wyciosana w litej skale o gł. 90 m. Była jednym ze zdrojów wody. Na piętrze można obejrzeć rekonstrukcje naczyń a także historyczne stroje i wyposażenie chałup orawskich.


Kaplica św. Michała
Znajduje się w części dolnego zamku w pobliżu zamku Jerzego Thurzy. Przez renesansowy portal wchodzimy do pomieszczenia, które jest zakończone wysokim sklepieniem osadzonym na parze cienkich słupków.
Główny ołtarz św. Michała - zastąpił pierwotny ołtarz z 1611 r., który był przewieziony do Turcianskych Necpal. W centralnej części znajduje się obraz przedstawiający św. Michała. Po obu stronach i nad obrazem umieszczone są rzeźby śś.: Anny, Joachima, aniołów  oraz grupa posągów przy koronowaniu Maryi i Święta Trójca.
Po lewej stronie możemy podziwiać Epitafium Jerzego Thurzy w pełnej zbroi.
Do barokowej organowej empory dołożono kasetowe obrazy z motywami króla Dawida, św. Cecylii oraz św. Jerzego. Obecnie pierwotne organy zamkowe są restaurowane.
W podziemiach Kaplicy znajdują się krypty rodzin Thurzo i Henkel.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Będziemy wdzięczni za Twój komentarz. Pamiętaj, że każdą myśl możesz wyrazić w sposób kulturalny, jeśli tylko tego zechcesz.