27 czerwca 2015

Zamek Królewski - Chęciny (woj. świętokrzyskie, pow. kielecki, gm. Chęciny)

(Góra Zamkowa)


Od sierpnia 2014 r. na drodze do ruin i w samym zamku wiele się zmieniło. Do odnowionego zamku prowadzi ścieżka. Przy niej spotkamy drewniane posągi fundatorów zamku i nie tylko.
Już przy parkingu wita nas Mikołaj Sieciesławowicz herbu Odrowąż, a później kolejno:
- Wacław II,
- Władysław Łokietek,
- woj z okresu panowania Władysława Łokietka,
- Elżbieta Łokietkówna (córka Władysława Łokietka),
- Kazimierz Wielki,
- Władysław Jagiełło,
- Jan Hińcza z Rogowa (rycerz Władysława Jagiełły),
- Stefan Batory,
- Jan Klemens Branicki herbu Gryf, starosta chęciński,
- Stefan Czarniecki herbu Łodzia, hetman polny koronny,
- rycerz za panowanie Stefana Batorego,
- Bona Sforza d'Aragona.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Będziemy wdzięczni za Twój komentarz. Pamiętaj, że każdą myśl możesz wyrazić w sposób kulturalny, jeśli tylko tego zechcesz.