02 kwietnia 2015

Wielkanoc 2015

Wielkanoc to czas otuchy i nadziei
czas odrodzenia się wiary w siłę Chrystusa i drugiego człowieka.

Życzymy, by te Święta przyniosły radość i wzajemną życzliwość, 
aby stały się źródłem wzmacniania ducha.
Niech Zmartwychwstanie, które niesie odrodzenie,
 napełni nas pokojem i wiarą,
 niech da siłę w pokonywaniu trudności 
i pozwoli z ufnością patrzeć w przyszłość...