05 listopada 2016

Rezerwat Przyrody "Skołczanka" - Kraków (Dębniki) (woj. małopolskie, pow. Kraków, gm. Kraków)

(ul. Obrony Tyńca)

Rezerwat został utworzony w 1957 r. i ma powierzchnię 36,52 ha. Znajduje się w północnej części kompleksu leśnego Uroczysko Tyniec w obrębie Bielańsko-Tynieckiego Parku Krajobrazowego. Obejmuje zrębowe wzgórze wapienne na przełomowym odcinku doliny Wisły w rejonie Bramy Krakowskiej. W południowej części rezerwatu znajdują się dwie zbiorowe mogiły. Spoczywa w nich ok. 500 Żydów z okolic Krakowa. Są to ofiary zamordowane w lecie 1942 r.
Utworzono go dla ochrony cennych i rzadkich bezkręgowców, siedlisk muraw kserotermicznych i fragmentów lasku. Większość rezerwatu porastają lasy: grąd, płaty buczyny oraz boru mieszanego. Murawy kserotermiczne porastają wychodnie skały wapienne, na których wykształciły się charakterystyczne dla tego podłoża gleby - rędziny.

Gatunkami roślin typowych dla muraw są: przetacznik kłosowy, pięciornik piaskowy, chaber nadreński, tymotka Boehmera, rajgras wyniosły. Z gatunków chronionych zobaczyć można: sasankę łąkową i dziewięćsiła bezłodygowego. Z flory występują: paź królowej, żeglarz, modraszki oraz trzmiel tajgowy.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Będziemy wdzięczni za Twój komentarz. Pamiętaj, że każdą myśl możesz wyrazić w sposób kulturalny, jeśli tylko tego zechcesz.